09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

✅چگونه از اطلاعات پرونده خود در دادگاه به صورت پیامکی مطلع شویم؟

✅چگونه از اطلاعات پرونده خود در دادگاه به صورت پیامکی مطلع شویم؟

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با راه‌اندازی سامانه پیام کوتاه خدمات الکترونیک قضایی افرادی که در محاکم و دادگاه ها دارای پرونده هستند، می‌توانند از اطلاعات پرونده خود، از طریق پیام کوتاه اطلاع کنند.

با استفاده از این سامانه، شهروندان می‌توانند خدمات زیر را در ارتباط با پرونده خود، از طریق پیام کوتاه دریافت کنند:

دریافت خلاصه پرونده

دریافت رمز پرونده

دریافت شعبه رسیدگی کننده و آدرس

پیشنهاد و یا انتقاد

افراد برای دریافت راهنمای استفاده از این سامانه، می‌توانند عدد صفر را به شماره ۵۰۰۰۴۹ پیامک کنند. همچنین می‌توان برای دریافت هر بخش به شرح زیر، عدد مربوط را به شماره ۵۰۰۰۴۹ پیامک کرد.

راهنمای دریافت خلاصه پرونده، عدد یک

راهنمای دریافت رمز پرونده، عدد دو

راهنمای دریافت شعبه رسیدگی کننده و آدرس، عدد سه

راهنمای ارسال پیشنهاد و یا انتقاد، عدد نه

نحوه دریافت خدمات بالا به شرح زیر است:

برای دریافت خلاصه پرونده می‌بایست کد زیر را از چپ به راست به شماره ۵۰۰۰۴۹ پیامک کنید:

رمز شخصی# شماره فرعی پرونده # شماره پرونده # ۱

به عنوان مثال چنانچه می‌خواهید از آخرین وضعیت پرونده خود اطلاع پیدا کنید و از شماره ۹۰۰۹۹۸۲۶۱۹۷۰۰۰۰۰ شماره فرعی ۲ که رمز شخصی آن ۲۰۳۰ است مطلع شوید کد ۲۰۳۰#۲#۹۰۰۹۹۸۲۶۱۹۷۰۰۰۰۰ # ۱ را به شماره ۵۰۰۰۴۹ ارسال کنید.

برای دریافت رمز شخصی پرونده می‌بایست کد زیر را از چپ به راست به شماره ۵۰۰۰۴۹ پیامک کنید:

شماره پرونده # ۲

لازم به ذکر است؛ این خدمت تنها به افرادی ارایه می‌شود که شماره تلفن همراه آن‌ها در سیستم مدیریت پرونده قضایی ثبت شده باشد.

برای دریافت شعبه رسیدگی کننده و آدرس می‌بایست کد زیر را از چپ به راست به شماره ۵۰۰۰۴۹ پیامک کرد:

رمز شخصی# شماره فرعی پرونده # شماره پرونده#1