09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

وکیل ملکی

09120210913

وکیل ملکی کیست؟ اولین سوالی که برای شهروندانی که در خصوص امور ملکی دارای دعاوی و مشکلات حقوقی هستند مطرح می‌شود این سوال است.

در پاسخ باید گفت تقسیم‌بندی وکلا بر اساس تخصص ایشان وجود رسمی ندارد. یعنی ضرورتی ندارد که هر وکیلی صرفاً در رشته و تخصص خویش مبادرت به وکالت نماید، بلکه هر وکیل دادگستری، اختیار وکالت در هر نوع از دعاوی را دارد ولیکن توجه به اینکه علم حقوق به مثابه دریای بیکران می باشد که امکان اینکه یک وکیل دادگستری مسلط در تمامی حوزه های حقوقی و دعاوی مختلف باشد وجود ندارد، به همین دلیل اصولا وکلا پس از یک یا دو سال وکالت و بر حسب نوع پرونده های ارجاعی، زمینه پرونده های مذکور اقدام به کسب تجربه و علم اندوزی می‌نمایند و گام به گام و به مرور زمان تخصص پیدا می نمایند و این جاست که به آن وکیل به عنوان مثال وکیل خانواده، وکیل ملکی و غیره می گویند.

وکیل ملکی، وکیل دادگستری می باشد که اکثر پرونده های ارجاعی به ایشان مرتبط با زمین و ملک می باشد و با توجه به اینکه بیشتر پرونده‌های اقدام شده از سوی این وکیل در خصوص ملک می باشد، کاملا مسلط به قوانین و رویه‌های دادگاه‌ها، آرای مراجع و نهادهای مختلف و مراحل چندگانه دعاوی ملکی چه از لحاظ حقوقی و چه از لحاظ عملی می باشد.

به عنوان مثال در بحث مربوط به نیلینگ، صرف تسلط به قواعد حقوقی جبران خسارت کافی نمی باشد بلکه وکیل ملکی باید بداند که اول نیلینگ چیست؟ ثانیا در چه زمانی موجب خسارت به همسایه می شود؟ در صورت وجود خسارات، چه میزان مرتبط با سازنده و چه میزان بر عهده همسایه است؟ همه این موارد علاوه بر تسلط بر مسائل حقوقی، نیاز به تسلط بر مباحث عملی ساخت و ساز می باشد.

09120210913