09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

تغییر در لیست مشاغل استان ساسکاچوان

تغییر در لیست مشاغل استان ساسکاچوان

🔹اداره مهاجرت استان ساسکاچوان فهرست مشاغل مورد نیاز خود را برای برنامه مهاجرتی نیروی متخصص بروزرسانی کرد.

🔹رشته هایی که حذف شده اند:

🔺خیاط
🔺تعمیر کار لوازم خانگی
🔺نقشه بردار
🔺مشاغل فنی در زمین شناسی و هواشناسی

🔹کسانی که پرونده ی خود را سابمیت نموده اند شامل این تغییرات نمیشوند.

🔹هنوز اطلاعاتی راجع به اضافه شدن مجدد رشته های حذف شده در آینده از سمت اداره مهاجرت این استان اعلام نشده.
______________
موسسه حقوقی دکتر علوی 09120210913