09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

خدمت پرداخت الکترونیکی تمبر مالیاتی وکلا بصورت آزمایشی راه اندازی شد.

🛑خدمت پرداخت الکترونیکی تمبر مالیاتی وکلا بصورت آزمایشی راه اندازی شد.

☑️به گزارش اداره کل خدمات الکترونیک قضایی پرداخت الکترونیکی تمبر مالیاتی وکلا بصورت آزمایشی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ویژه مستقر در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بصورت آزمایشی راه اندازی شده است.

▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
موسسه حقوقی دکتر علوی 09120210913