09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

🇨🇦🇨🇦تغییر سوگند نامه شهروندی کانادا

تغییر سوگند نامه شهروندی کانادا

احمد حسین، وزیر مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا، از ارائه لایحه ای موسوم به Bill C-99 در رابطه با اصلاح متن سوگندنامه شهروندی به پارلمان خبر داد.
این اصلاحات شامل توجه ویژه به حقوق بومیان خواهد بود.اصلاحات پیشنهادی در راستای نشان دادن تعهدات دولت به بومیان، بازیابی روابط با بومیان و احترام همکاری و مشارکت با بومیان است.
بر اساس پیشنهاد ارائه شده به پارلمان متن سوگند شهروندی به شرح ذیل تغییر می کند:
« من قسم می خورم که به ملکه الیزابت دوم ، ملکه کانادا ، وارثان و دوستداران او وفادار باشم . من به قوانین کانادا از جمله قانون اساسی که شامل حقوق بومیان اولیه Inuit و Métis است احترام بگذارم و وظایفم را بعنوان یک شهروند کانادایی انجام دهم.»
ادای سوگند آخرین مرحله دریافت شهروندی کانادا است. این سوگندنامه تعهد مهمی در پذیرش قوانین کانادا و اجرای وظایف شهروندان جدید بعنوان یک تبعه کانادایی است.
این سوگند همچنین اعلامی عمومی و رسمی برای ورود به جمع شهروندان جدید و خانواده کانادایی است و هر فرد با این سوگند متعهد احترام به ارزش ها و سنتهای کانادا می شود.
———————————-
موسسه حقوقی دکتر علوی09120210913