09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

اعلام تخلفات دستگاه قضا از طریق شماره ۱۵۸۰

✅اعلام تخلفات دستگاه قضا از طریق شماره ۱۵۸۰

سخنگوی قوه قضاییه

🔹سامانه ۱۵۸۰ وابسته به مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه است که مردم می‌توانند مسائلی را که احساس می‌کنند لازم است در مورد آن سؤال کنند و مطمئن شوند که با یک عنوان جعلی یا یک برگه جعلی سرشان کلاه نرود، حتماً با این شماره می‌توانند مطلب خودرا مطرح کنند و مطمئن باشند این مسائل حتماً پیگیری خواهد شد.

🔹همچنین مردم می‌توانند شکایت، انتقاد، پیشنهاد و تخلف‌های احتمالی را که در دادگستری و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه مشاهده می‌کنند، از طریق سامانه‌ی تلفنی ۱۵۸۰ اعلام کنند.
موسسه حقوقی دکتر علوی 09120210913