09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

توقیف سرقفلی

✅آیا امکان توقیف سرقفلی وجود دارد

✍نظریه‌هاى اداره کل امور حقوقى و تدوین قوانین قوه قضاییه :

نظریّه شماره ۷/۹۴۳۴ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۱۹ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به ماده ۶۲ آیین‌نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى لازم‌الاجراء…مصوب ۱۳۵۵ بازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلى جائز است لیکن با توجه به این‌که فروش و انتقال سرقفلى بازداشت شده در آیین‌نامه مذکور پیش‌بینى نشده است،چون سرقفلى حق مالى است نه مال مطلق و مادام که حق مالى به صورت مال تبدیل نشود قابل فروش نخواهد بود. خصوصا این‌که ممکن است این حق به علت تخلفات مستأجر قصد از بین برود. بنابراین قبل از تبدیل حق مالى به مال،فروش آن امکان‌پذیر نمى‌باشد و تا زمانى که مستأجر قصد فروش یا واگذارى مورد اجاره را به دیگرى نداشته باشد امکان استفاده از این حق توقیف شده وجود ندارد.
موسسه حقوقی دکتر علوی 09120210913