09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

برترین مقصد مهاجرت در میان کشورهای دنیا

چرا کانادابه یکی از برترین مقاصد مهاجرت در میان کشورهای دنیا بدل شده است؟
.
طبق آخرین نظرسنجی ها، کانادا مقام دوم 2️⃣ بهترین کشور دنیا و مقام اول 1️⃣ بهترین کیفیت زندگی را داراست.
کانادا کشوری سبز است و حدود 10 درصد جنگل های کل دنیا در این کشور قرار دارند.
.
این کشور همچنین دارای بیشترین مساحت دریاچه ها نسبت به کشورهای دیگر دنیاست.
.

سیاستهای نخست وزیر فعلی کانادا، جاستین ترودو که با 47 سال سن از جوانترین 🕺🏼رهبران کشورهای غربی است،
.
پیرو سیاست های برابری دولت ترودو، حدود نیمی از کابینه وی را زنان تشکیل می دهند.
جمعیت کانادا عموما تحصیل کرده است: 59 درصد جمعیت 25 تا 34 ساله کانادا دارای تحصیلات عالیه هستند.
کانادا یکی از متنوع ترین جمعیت های دنیا را از نظر زبان، فرهنگ و گرایشهای مختلف داراست.
با وجود تمامی این موفقیتها، کشور کانادا همچنان بدنبال بهبود وضعیت در زمینه هایی همچون کم کردن فاصله موفقیتهای شغلی زنان و مردان و برقرای برابری جنسیتی ، کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی و آلودگی های حاصل از آن، و رفع مشکلاتی از این دست است.