09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

حق العمل کار _ دلالی _ متصدی حمل و نقل

🔶حق العمل کار 👈🏻کسی است که با اسم خود ولی به حساب دیگری امر معاملاتی کرده ودر مقابل حق العمل دریافت می دارد

✍🏻حق العمل کار مکلف به بیمه کردن اموالی که موضوع معامله است نیست مگر آمر به او دستور داده باشد.

✍🏻اگرحق العمل کار انجام معامله را به آمر بدون تعیین طرف معامله اطلاع دهد خود طرف معامله است.

✅حق العمل کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده یا نسبت به قیمتی که اخد کرده،حق حبس دارد.

✅قرارداد دلالی با فوت وحجر هر یک از طرفین عقد منفسخ می شود
و هریک می توانند هر زمان که مایل باشند این قرارداد را فسخ کنند

👈🏻قرارداد دلالی عقدی رضایی وجایز است
در موارد سکوت قانون تجارت تابع (احکام وکالت) است

🔺دلالی عقدی معوض است با وجود معوض بودن قرارداد دلالی عدم تعیین اجرت در قرار داد موجب بطلان عقد نیست.

🔺اجرت دلال تابع قرارداد است به شرط آنکه از تعرفه مقرر تجاوز نکند.

✍🏻دلال ضامن ومسوول ارزش جنس یا مالی که به واسطه ای او مورد معامله قرار می گیرد نمی باشد مگر اینکه ثابت شود تقصیر کرده است

🔺چنانچه معامله از روی نمونه باشد
دلال موظف است نمونه را تا پایان اجرای تعهدات ناشی از معامله نگاه دارد مگر آمر وطرف معامله اورا از این تکلیف معاف کنند

💢دلال در صورت اجتماع شرایط زیر مسوول صحت واعتبارامضای اسنادی که بین طرفین مبادله می شود

۱-اسناد ونوشته جات راجع به معامله ای باشد که به واسطه ی دلال منعقد شده است
۲-اسناد ونوشته جات از طریق دلال مبادله شده باشد
۳-امضای اسناد ونوشته جات مستقیما مربوط به اشخاصی است که به واسطه دلال معامله کرده اند.

☑️حق حبس برای متصدی تا زمانی است که مال التجاره به مرسل الیه تسلیم نشده باشد

⚫️متصدی باید به محض وصول مال التجاره مرسل علیه را مستحضر کند.

☑️دلال بر خلاف حق العمل کاری مستحق دریافت مخارجی که برای انجام تعهد خود متحمل شده نمی باشد یعنی مخارج وهزینه های دلالی بر عهده ی خود دلال می باشد نه آمر مگر طرفین بر خلاف تراضی کرده باشند

🔺دلال برای وصول مطالبات خود از آمر بابت اجرت یا مخارج دلالی نسبت به مال موضوع معامله یا به طور کلی اشیاء و اسنادی که در اختیار اوست در مقابل آمر حق حبس ندارد
بر خلاف حق العمل کار و متصدی حمل ونقل.

حقوق_تجارت