09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

کار آفرینی در انتاریو

🌍کار آفرینی در انتاریو

🌍Owner Operator Work Visa

🛠💰اخذ ویزای کار دو ساله از طریق خرید بیزینس، راه اندازی یک بیزینس جدید و ایجاد اشتغال در کانادا می باشد.

⭐️ این برنامه، زیر مجموعه برنامه های کار آفرینی در کاناداست که در استان انتاریو قابل اجرا می باشد.

⭐️ این برنامه مهاجرتی با اخذ ویزای کار برای متقاضی و تمامی اعضای خانواده شروع می شود و بعد از راه اندازی بیزینس ، به مدت دو سال و کسب امتیازات لازم، واجد شرایط دریافت اقامت دائم خواهد شد.

⭐️ همسر متقاضی ، ویزای کار (open work permit) ، دریافت می کند و می تواند در هر زمینه کاری ، مشغول به کار شود و به دنبال آن استفاده از برنامه های اقامتی، فراهم می شود.

⭐️ با گرفتن این ویزا، تحصیل فرزندان در مقاطع ابتدایی و دبیرستان، رایگان خواهد بود.