09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

گواهی انحصار وراثت

💠آیا در صورتی که گواهی انحصار وراثت اخذ نشود توافق برای تقسیم ارث امکان‌پذیر است؟

🔹برای دریافت گواهی انحصار وراثت باید به چه مرجعی مراجعه کرد؟

🔹در صورتی که گواهی انحصار وراثت اخذ نشود وراث می‌توانند توافقی برای تقسیم ارث اقدام کنند؟

🔹آیا مالیات بر ارث باید قبل از اخذ گواهی انحصار وراثت پرداخت شود؟

🔹در صورتی که یکی از اموال متوفی در معرفی اموال و گواهی انحصار وراثت قید نشود چه تبعاتی خواهد داشت؟

♻️مرجع صاحب صلاحیت برای صدور گواهی انحصار وراثت شورای حل اختلافی است که آخرین محل سکونت متوفی بوده است.

♻️خیر، برای تقسیم و یا فروش و یا انتقال اموال حتما باید گواهی انحصار وراثت از شورای حل اختلاف گرفته و مالیات بر ارث نیز پرداخت شود.

♻️خیر، ابتدا باید گواهی انحصار وراثت اخذ شود، سپس وراث فرصت دارند که برای پرداخت مالیات بر ارث اقدامات لازم را انجام دهند.

♻️اولا آن اموال به صورت رسمی قابل خرید و فروش نخواهد بود، ثانیا وراث به پرداخت جریمه محکوم می‌شوند و مالیات آن نیز مطالبه خواهد شد.