09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

قانون لوگان

◀️⚖قانون لوگان که جان کری وزیر امور خارجه پیشین آمریکا از طرف ترامپ متهم به نقض آن شد ،چیست ؟

✍براساس قانون لوگان هرشهروند(یامقام غیرمسئول) امریکایی ،بدون اجازه مقامات ایالات متحده اگربا کشورمتخاصم رابطه برقرارکند(در سیاست خارجی این کشور دخالت کند)، مجرم محسوب می شود

قاضی دادگاه می‌تواند وی را به پرداخت ۵ هزار دلار جریمه تا حداکثر ۳ سال زندان محکوم کند.