09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

نکاتی در خصوص آزادی مشروط

💠نکاتی در خصوص آزادی مشروط
⚖(از قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲)

🔰نظام آزادی مشروط؛ در مورد محکومیت به حبسهای تعزیری مدت دار که در دادنامه قید شده؛ (یعنی، حبس قضایی)، مصداق دارد. (صدر ماده ی ۵۸).

✍بنابراین، در حبسهای ابد؛ آزادی مشروط، مصداق ندارد. (رای وحدت رویه؛ شماره ی ۷۶۴، سال ۱۳۹۶).

🔰مدت (دوره ی) آزادی مشروط؛ اصولا” بین ۱ تا ۵ سال است. (ماده ی ۵۹).

✍بنابراین، مدت آزادی مشروط؛ به هیچ وجه بیشتر از ۵ سال نیست.
➖اما، می تواند کمتر از ۱ سال باشد.
زمانی که، مدت باقی مانده ی حبس، کمتر از ۱ سال باشد؛ دوره ی آزادی مشروط، همان مدت باقی مانده ی حبس خواهد بود.

👌دقت شود: مدت (دوره ی) آزادی مشروط؛ الزاما” با باقی مانده ی مدت محکومیت حبس، که در دادنامه قید شده است، برابر نیست.