09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

دادگاه ها و دادسراهاى ویژه جرایم مالیاتی

✅دادگاه ها و دادسراهاى ویژه جرایم مالیاتی تشکیل می شوند

سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور:
🔹با هدف تامین درآمدهای پایدار و اجرای عدالت مالیاتی با مرتکبان جرایم مالیاتی بدون هیچ خط قرمزی برخورد می کنیم و به زودی دادسراها و دادگاه‎های ویژه جرایم مالیاتی در تهران تشکیل می شوند.