09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

لغو اقامت پناهجویان کانادا

لغو اقامت پناهجویان کانادا

دولت کانادا اقدامات خود برای لغو اقامت آن دسته از افرادی که از این کشور پناهندگی گرفته‌اند، ولی بعدا به کشور مبدا سفر کرده‌اند را تسریع کرده است.

تغییرات در قوانین مهاجرتی به دولت اختیارات تازه ای داده است که براساس ان دولت فدرال اکنون فعالانه‌ به بررسی و بازگشایی پرونده هایی می پردازد که شرایط‌شان از زمان اعطای اقامت دائم تا کنون عوض شده است.

دولت آتاوا می تواند آن دسته از افرادی که دیگر در کشورهایشان خطری آنها را تهدید نمیکند وادار به ترک کانادا کند.