09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

️فردا 11اردیبهشت برای کارگران تعطیل رسمی است

🔵 ️فردا 11اردیبهشت برای کارگران تعطیل رسمی است

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماده ۶۳ قانون کار:
🔹روز کارگر بر اساس قانون کار، برای کارگران تعطیل رسمی است و کارفرمایان حق ندارند در این روز کارگران را وادار به کار کنند.