09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

یادداشت دکتر علی پزشکی در مورد استاد بهمن کشاورز

✅یادداشت اینستاگرامى دکتر على پزشکى در مورد استاد بهمن کشاورز

“بهمنِ استاد کشاورز”

🔹بى تردید فقدان استاد بهمن کشاورز آسیبى عمیق بر پیکر نهاد وکالت وارد ساخته که ترمیم آن اگر نگوئیم غیر ممکن، قطعاً بسیار دشوار و زمانبر خواهد بود. شناسایى این آسیب میتواند جامعه وکالت را به ترمیم آن در آینده امیدوار سازد.

به اعتقاد نگارنده فقدان کشاورز آسیب اصلى را نه به روابط داخلى نهاد وکالت یا تعامل آن با حاکمیت بلکه به رابطه این نهاد با جامعه مدنى و توده مردم متوجه نموده است؛ حوزه ایى که موفقیت و استمرار حیات نهاد وکالت شدیداً به ارتباط مستمر و سازنده با آن پیوند و گره خورده است. در حالیکه کانون هاى وکلا غالباً تنها انجام تکالیف صنفى را وظیفه خود دانسته و از توجه به مطالبات سیاسی و اجتماعى پرهیز مى نمایند، معدودى از وکلاى دادگسترى بوده و هستند که از قلمروى فعالیت صنفى و شغلىِ صرف خارج شده و رسالتى فراتر آنهم در حوزه امور اجتماعى و سیاسى برخود قائل شده اند. یقیناً در میان ایندسته از وکلا، بهمن کشاورز شناخته شده ترین، پرکارترین و تاثیر گذارترین است. تقریباً هیچ موضوع مستحدثه در امور سیاسی و اجتماعى نیست که کشاورز در آن با ظرافت و دقت مثال زدنى و با بهره گیرى از دانش فراوان حقوقى قلمفرسایى عالمانه و اثربخش ننموده باشد؛ از موضوعات سیاسى نظیر برجام و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) گرفته تا برخى رخدادهاى اجتماعى نظیر حادثه پلاسکو و سیل کرمانشاه، دغدغه ها و دلمشغولیهایى بوده اند که در قلم زیبا و بیان شیواى کشاورز جلوه گر شده اند. با یک بررسى ساده در اینترنت میتوان ملاحظه نمود که چگونه کشاورز در قالب مقالات، یادداشتها و سخنرانیها، زبان فصیح و بلیغ توده مردم شده، مطالبات آنان را با تکیه بر دانش و تحلیل عمیق حقوقى خویش به گوش حاکمان و مسئولان رسانده است. سلامت نفس و اخلاق پسندیده، بیان ساده و عامه فهم، انصاف در نقد و پرهیز از خودنمایى، از حبّ و بغض و از اغراض شخصى و بالاخره اعتقاد و باور قلبى به گفته ها و نوشته ها عواملى هستند که ‘بهمن’عقاید و دیدگاههاى عدالتخواهانه کشاورز را بر پیکر نامیمون بى عدالتى، عوام فریبى و مسئولیت گریزى آوار کرده و اعتماد عمومى را به نهاد وکالت هدیه داده اند. روحش شاد و راهش پر رهرو باد.