09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

📣دستور رئیس قوه قضائیه به روسای دادگستری‌ها برای بازنگری در پرونده زندانیان مهریه

رئیس قوه قضاییه در جمع روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها:

🔹کرامت شعار من نیست، اعتقاد من است.
🔹خصوصی سازی‌ها، قبل از اینکه حادثه‌ای صورت گیرد و تبدیل به یک بحران اجتماعی و کارگری شود، حتما مورد بررسی قرار گیرد.
🔹نسبت به دست اندازی به حقوق مردم حساس باشید.
🔹پرونده معوقه و مسن مطلقا نباید در دستگاه قضایی باشد.
🔹باید روحیه مردمی بودن به معنای واقعی در کارها مورد توجه قرار گیرد.
🔹روسای کل دادگستری‌ها پس از بازگشت به استان‌های خود نسبت به زندانیان مهریه بازنگری جدی داشته باشند.