09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

🛑استاد کشاورز الگوی ممتاز کنشگری مدنی جامعه وکالت بود

⚖️⚖️
🛑استاد کشاورز الگوی ممتاز کنشگری مدنی جامعه وکالت بود

🔹بارز ترین ساحت حرفه ای استاد دغدغه خیر عمومی و تعهد بی پیرایه به حقوق شهروندی و تقید به منافع ملی و مسئولیت اجتماعی در عین متانت اخلاقی و صراحت و صدق و عزم بود.استاد در نظر وعمل کنشگری اثربخش مدنی جامعه وکالت و حقوقدانان را ترویج و تثبیت می کرد و اطرافیان را تشویق به کنش مسئولانه و مسئولیت پذیری اجتماعی از خاستگاه علم حقوق و مهارت وکالت می نمود.

🔹قوت کنشگری استاد در مطالعات میان دانشی و به صحنه عمومی کشاندن مسائل حقوقی- اجتماعی با زبان همه فهم رسانه ای و تک بعدی نبودن مرحوم بود.ایشان یکی ازشاخص ترین ارکان ژورنالیسم حقوقی بود که مواضع و سخنان و تقریراتش مرجعیت برای جامعه حقوقدانان داشت و سنتی برای حقوقدانان رسانه ای ایجاد کرد که در عین دفاع از حق و پایداری در راه حقوق شهروندی و گزیده و مفید نوشتن پای از اقلیم شان وکالت و اخلاق حرفه ای فراتر ننهند و صراحت کلام و استحکام استدلال را با ازادگی و اخلاق قرین سازند.

🔹او نهاد وکالت را صرفا یک صنف و وکالت را فقط یک شغل نمی دید. بلکه پایگاهی برای صیانت از حقوق شهروندی و محملی برای دفاع از حقوق اجتماعی و سنگری برای ازادگی و عدالت به نفع مردم می دانست و این مشق را در عمل و نظر بسط می داد.

🔹برای او مضاف بر ساحت صنفی کانون وکلا کار ویژه جامعه مدنی بودن نهاد وکالت مطمح نظر بوده و احساس مسئولیت اجتماعی را در کانون وکلا پرچمداری می کرد.

🔹استاد با نگاه خاصی مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را از زاویه تحلیل حقوقی بررسی وضمن تاکید بر آسیب‌شناسی ژورنالیسم حقوقی از سه منظر آموزشی ،خبری و انتقادی ،آموزش عمومی حقوق را لازمه توسعه حقوقی و نظم و قانونگرایی در کشور بر شمرده و آگاهی‌سازی و روشنگری وکلا و حقوقدانان را یک وظیفه انسانی و حرفه ای قلمداد می نمودند.

🔹تقریرات کتاب هنر دفاع در دادگاهها اثر مرحوم کشاورز با قلم ادیبانه،با طمئنینه و سریع الانتقال به خواننده حس یک وکیل مسلط متخلق معتقد به اصول اخلاقی و مطیع عدالت و منقاد انصاف می دهد و بمثابه مدلی برای وکالت حرفه ای اخلاقی است البته آثار ایشان اعم از کتب و یادداشت ها و مقالات یک ویژگی متمایز دارد و ان جد و جهد راقم برای ارتقای حقوق انسانی و دفاع از کرامت مردم در عین وطن دوستی و عزت نفس و صلابت است.

+ نوشته شده در پنجشنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۸ساعت ۵:۵۳ ب.ظ توسط محمدصالح نقره‌کار