09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

اسپانسرشیپ کانادا

اگر شما مقیم و یا سیتیزن کانادا بوده و بالای ۱۸ سال داشته باشید می‌توانید افراد خاصی را تحت کلاس خانوادگی به کانادا بیاورید و آنها هم اقامت دائم کانادا را دریافت کنند. اسپانسرشیپ کانادا در زمینه ویزاهای کلاس فامیلی شامل موارد زیر میشود:

اسپانسر همسر
اسپانسر پدر و مادر و پدربزرگ و مادربزرگ
اسپانسر فرزندان وابسته شامل فرزندان به سرپرستی گرفته شده نیز می‌باشد
اسپانسر سایر افراد واجد شرایط
هر کدام از این افراد که اسپانسر شوند میتوانند در کانادا زندگی کنند و یا تحصیل و کار کنند و فرد اسپانسر کننده با امضای قرارداد یا همان undertaking تعهد به تامین هزینه‌های خوراک و پوشاک و مسکن فرد اسپانسر شونده در مدت زمان مشخص را می‌دهد.