09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

ویزای کنفرانس چیست؟

ویزای کنفرانس چیست؟

نوعی در خواست برای ویزا وجود دارد که آن را ویزای کنفرانس علمی نامیده میشود.
اکثر سفارتخانه ها برای بررسی تقاضا‌های دریافتی خود حداقل ۴۵روز وقت نیاز دارند‌، در صورتی که فرد متقاضیاین نوع ویزا با توجه به شرایط زمان بندی سفارت خانه در وقت مقرر به سفارت خانه مراجعه کند و سفارت خانه ی مورد نظر با صدور ویزای فرد موافقت کند هزینه‌های حق ثبت نام و درخواست اخذ ویزا برای شرکت در همایش های بین المللی خارج از کشور، از سوی دانشگاه قابل پرداخت است.
ارائه مدارک مستدل مبنی بر صدور ویزای کنفرانس از سوی سفارت جهت پرداخت الزامی میباشد.
متقاضی پس از گرفتن ویزا باید اقدام به پرداخت هزینه ثبت نام نماید و حتی‌ الامکان هزینه حق ثبت نام در محل کنفرانس را بپردازد. فرمهای شرکت در کنفرانسهای خارج از کشور توسط اعضای محترم هیأت علمی و طی مراحل قانونی و با رعایت حداقل ۵۰ روز قبل از شروع تاریخ کنفرانس می بایست تکمیل شود.
در این ارتباط کشورهایی که اقدام به صدور ویزای کنفرانس علمی می نمایند به شرح زیر میباشد :
1- آمریکا ، 2- اتریش ، ۳- اسپانیا ، ۴- اسکاتلند ، ۵- انگلستان ، ۶- پرتقال ، ۷- چک ، ۸- چین ، ۹- سوئد ، ۱۰- سوئیس ، ۱۱- مصر ، ۱۲- کانادا ، ۱۳- برزیل ، ۱۴- فرانسه .
در مورد این نوع ویزا در کشور آمریکا برای دریافت ویزای آمریکا بهترین حالت این است که فرد متقاضی یک دعوت نامه معتبر داشته باشد که برای فرد ارائه دهنده مقاله صادر شده باشد.

اگر شما مقاله ای را ارسال کرده باشید و تائید شده باشد و برای شما روز ارائه شفاهی مقاله رو هم منظور کرده باشند، در این صورت دعوت نامه شما از ارزش بیشتری برای درخواست ویزا برخوردار خواهد بود.

هر چند که در این صورت هم،‌ تمامی اشخاص در خواست کننده موفق به اخذ ویزا نمی شوند مگر سایر شرایط ویزاهای غیر اقامتی رو دارا باشند،‌ یعنی ثابت کنند که بعد از اتمام مدت کنفرانس – یا زمان ویزا- حتما به ایران برمی گردند.