09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

عکس سلفی در امارات ممنوع است

⚛️عکس سلفی در امارات ممنوع است/۶ماه زندان و جریمه ۵۰۹ هزار درهمی در انتظار سلفی گیران اماراتی !

✅دولت امارات متحده گرفتن عکس سلفی که باعث نقض حریم خصوصی شود را جرم وجریمه سنگینی را برای آن تعیین کرد.

✅روزنامه الامارات الیوم نوشت:

✅از این پس افرادی که در عروسی ها و میهمانی های خصوصی عکس سلفی بگیرند و آن را در صفحات اجتماعی منتشر کنند مرتکب جرم شده وجریمه سنگینی خواهند شد.

✅گرفتن عکس در محافل خصوصی بدون اجازه حاضرین در عکس هم نقض حریم خصوصی محسوب شده و فرد را حتی در صورتی که آن را منتشر نکرده و در موبایل خود نگه داشته باشد حداقل 6 ماه زندان و جریمه تا ۵۰۰ هزار درهم محکوم خواهد کرد!