09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

بررسی لایحه محدودسازی حق طلاق شوهر در کمیسیون لوایح هیئت دولت

🛑بررسی لایحه محدودسازی حق طلاق شوهر در کمیسیون لوایح هیئت دولت

🔹معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهور لایحه پیشنهادی اصلاح ماده (۱۱۳۳) قانون مدنی را جهت بررسی و تصمیم هیئت دولت ارائه کرده است.

🔹متن «ماده واحده پیشنهادی برای اصلاح ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی»:

▪️مرد می تواند حسب مورد و با رعایت شرایط ذیل با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.

۱. توافق زوجین برای طلاق
۲.استنکاف زوجه از ایفای حقوق و وظایف قانونی، در صورت صدور حکم قطعی الزام زوجه به تمکین از زوج و خودداری زوجه از اجرای حکم قطعی دادگاه.
۳.سوء رفتار و ناسازگاری و اعمال خشونت زوجه به حدی که ادامه زندگی زناشویی را برای زوج غیر قابل تحمل نماید.
۴.ابتلا زوجه به امراض غیر قابل علاج و ساری به نحوی که ادامه زندگی زناشویی برای زوج مخاطره­ آمیز باشد.
۵.ابتلا به جنون و بیماری اعصاب و روان غیرقابل علاج زوجه، در مواردی که به جهت حدوث بعد از عقد، امکان فسخ برای زوج منتفی گردیده باشد.
۶.نازایی غیرقابل علاج زوجه با نظر قطعی پزشک
۷.محکومیت قطعی زوجه به مجازات حداقل ۵ سال حبس در صورتی که زوج مسبب ارتکاب جرم توسط زوجه نباشد.
۸.صدور حکم قطعی علیه زوجه به هرگونه رابطه نامشروع با هر میزان مجازات.
۹. اعتیاد زوجه به هرگونه مواد مخدر و روان‌گردان و مشروبات الکی
۱۰. در صورت غایب مفقودالاثر بودن زوجه با رعایت مقررات غایب مفقودالاثر بودن (مواد ۱۰۲۹ و ۱۰۲۳ قانون مدنی)/اختبار/