09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

الزامات و شرایط زایمان و تولد فرزند در آلمان

الزامات و شرایط زایمان و تولد فرزند در آلمان🇩🇪🇩🇪🇩🇪

اگر شما یک فرد مقیم در آلمان هستید، باید برای یک طرح بیمه بهداشتی آلمان ثبت نام کنید تا هزینه های آن تحت پوشش قرار گیرد. اگر شما همچنین در آلمان مشغول به کار هستید و هزینه طرح تامین اجتماعی آلمان را پرداخت می کنید، شما واجد شرایط درخواست مرخصی زایمان برای والدین هستید. نقطه اصلی تماس در دوران بارداری شما در آلمان، جامعه مامایی است، که با یک تیم از ماماها، پزشکان عمومی، متخصص زنان و دیگر کارکنان بیمارستان هماهنگی می کند. ماما فردی است که از طرف شما قرار ملاقات ها را هماهنگ می کند و آزمایش ها را بررسی می کند.

تولد فرزند در آلمان

در صورتی که والدین آلمانی نباشند، فرزند متولد شده در خاک آلمان به طور خودکار ملیت این کشور را دریافت خواهد کرد، همچنین با توجه به اینکه حداقل یکی از والدین به مدت هشت سال در آلمان زندگی کرده باشد یا دارای حق اقامت دائم در آلمان باشد، نیز اقامت را دریافت خواهد گرفت.

تولد فرزند در آلمان

جامعه مامایی شما یک قرار ملاقات زایمان برای شما فراهم می کند که توسط مشاور بیمارستان دیده می شود. در این قرار ملاقات از شما خواسته خواهد شد که پروسه ثبت نام بیمارستان را تکمیل کنید، که معمولا 45 دقیقه طول می کشد. این مهم است زیرا به شما اجازه خواهد داد که به هنگام تولد در آلمان، به طور مستقیم به بخش زایمان بروید. در بیمارستان مدارک زیر را به همراه داشته باشید:

پرونده زایمان
پرونده سلامت کودک برای ثبت اندازه گیری های نوزاد، آزمایشات و نتایج آزمایش
گواهی تولد شما (قابل توصیه)
گواهی ازدواج (توصیه، اگر قابل اجرا باشد)

گواهی تولد فرزند در آلمان

باید بدانید که در آلمان، بیمارستان ها به زودی پس از تولد نام نوزاد را از شما می پرسند که برخلاف بسیاری کشورهای دیگر است. در آلمان، بیمارستان ها تعداد زیادی از آزمایشات را برای نوزادان انجام می دهند، تا نقایص یا ناهنجاری ها را تشخیص دهند. به طور کلی، پس از داشتن یک کودک در آلمان، مادران تا 5 روز پس از تولد در بیمارستان بستری می شوند. قبل از رفتن به خانه، شما باید گواهی تولد (Geburtsmeldung) را دریافت کنید تا بتوانید فرزندتان را در آلمان ثبت کنید، که قانونی است. شما می توانید این مدرک را از دفتر امور اداری آلمان در بیمارستان بگیرید.

مرخصی زایمان در آلمان

آلمان مشتاق است که والدین را برای داشتن کودکان تشویق کند، به عنوان راهی برای مقابله با مسائل کمبود جمعیت. پدر یا مادری که کار خود را قطع می کند تا کودک خود را بزرگ کند، 67 درصد از درآمد خالص خود را دریافت می کند (تا 1800 یورو در هر ماه والدین همچنین حق قانونی دارند تا کار را ترک کنند. در این زمان والدین می توانند کمک مالی ماهانه را از دولت دریافت کنند.