09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

نکاتی در مورد ویزای شینگن اروپا🇪🇺🇪🇺🇪🇺

⁠⁣نکاتی در مورد ویزای شینگن اروپا🇪🇺🇪🇺🇪🇺

یکی از مهم‌ترین نکاتی که باید در خصوص انگشت‌ نگاری ویزای شینگن به آن اشاره‌ کنیم این است که در روز ارائه مدارک هر متقاضی باید شخصاً در سفارت یا دفاتر کارگزاری حاضر شود.
🔶تمام اطلاعات مربوط به انگشت‌نگاری به همراه اطلاعات فرم درخواست ویزای شینگن در سیستم پایگاه داده یا VIS database تا ۵۹ ماه (نزدیک به ۵ سال) بایگانی می‌شوند. اگر متقاضی ویزای شینگن طی این مدت مجدداً برای ویزای کوتاه‌ مدت اروپا اقدام کند، نیازی به انگشت ‌نگاری نخواهد داشت مگر اینکه برای انواع دیگری از ویزای شینگن و یا ویزای اقامت اروپا درخواست بدهد.

🔶سیستم یکپارچه اطلاعات ویزا موسوم به VIS دیتابیسی ویژه اتحادیه اروپا است که تمامی اطلاعات فرم درخواست ویزا به همراه نظر افسر ویزا در آن ثبت می‌شود و در تمامی مرزهای اروپایی قابل‌رؤیت و دسترسی خواهد بود.

☑️هیچ سفارت اروپایی در تهران و یا هر نقطه دیگر از جهان امکان ندارد بدون رؤیت فایل انگشت ‌نگاریِ ویزای شینگن اقدام به صدور ویزا کند؛ پس فریب دلالان و کلاه‌برداران را نخورید. دقیقاً به همین دلیل است که حضور هر متقاضی در سفارت و یا دفتر رسمی بیومتریک برای انجام انگشت‌نگاری الزامی است و حتی نمی‌توان فرد دیگری را جای متقاضی برای بیومتریک به سفارت معرفی کرد.