09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

چند پرسش و پاسخ در‌ مورد دانشگاه و کالج در کانادا

چند پرسش و پاسخ در‌ مورد دانشگاه و کالج در کانادا🇨🇦🇨🇦🇨🇦

1️⃣ هزینه دانشگاه در کانادا چه مقدار است؟
این هزینه با توجه به دانشگاه و رشته تحصیلی شما متغیر است. اما حدودا ترمی ۸ تا ۱۰ هزار دلار کاناداست.

2️⃣ هزینه کالج چه مقدار است؟
هزینه های کالج مقداری از دانشگاه ها پایین تر است. تقریبا ۶ تا ۸ هزار دلار کانادا برای هر ترم.

3️⃣ تفاوت کالج و دانشگاه در چیست؟
کالج ها اغلب زیر مجموعه دانشگاه ها هستند. در کالج ها دوره های تخصصی و فنی بیشتر ارائه میشود که اکثرا نسبت به دانشگاه ها کوتاه مدت تر است. اغلب مقاطع فوق لیسانس و دکتری در کالج تدریس نمیشود و مخصوص دانشگاه است. اما دوره لیسانس در هر دو ارائه میگردد. کالج ها ارتباط مستقیم تری با صنعت و بازار کار دارند ولی دانشگاه ها بیشتر ساختار علمی را در بر میگیرند.

4️⃣ آیا کالج ها دارای خوابگاه هستند؟
بله. اکثر کالج ها خوابگاه دارند.

5️⃣ آیا امکان اخذ اقامت پس از اتمام تحصیلات برای هر دو فراهم است؟
بله‌. البته قطعا دانشگاه شرایط مطلوب تری را فراهم می کند. زیرا شما پس از فارغ التحصیلی در یک مقطع فوق لیسانس یا دکتری، میتوانید از برنامه های مخصوص برخی استان ها برای این مقاطع استفاده کنید. مثل برنامه:
OINP, Master/Phd Stream
که برای استان انتاریو است. البته از طریق کالج هم میتوان به اقامت رسید اما مسیر آن متفاوت است. راجع به این موضوع در کانال مطلب قرار داده شده.

6️⃣ آیا دانشجو اجازه کار دارد؟
بله اما محدود. هفته ای ۲۰ ساعت خارج از محل تحصیل و بدون محدودیت در خود محیط محل تحصیل.

7️⃣ آیا همسر دانشجو اجازه کار دارد؟
بله. میتواند اجازه کار فول تایم بگیرد.

8️⃣ شرایط تحصیلی فرزند دانشجو به چه شکل است؟
فرزند فرد دانشجو میتواند به شکل رایگان در مدارس دولتی تحصیل کند.