09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

سریع ترین راه مهاجرت به اروپا

سریع ترین راه مهاجرت به اروپا

وقتی که ما از سریع ترین راه مهاجرت به اروپا صحبت می کنیم ، یک سری ملاکها و معیارهای خاص برای ما اهمیت دارد. به طور مثال بررسی می کنیم که کدام برنامه مهاجرتی زود تر به صدور پاسپورت آن کشور ( Citizenship ) یا همان تابعیت و شهروندی منجر می شود. در مرحله بعدی بررسی می شود که کدام برنامه سریع ترین راه گرفتن اقامت اروپا است ! می دانید که اقامت یک مرحله قبل از شهروندی است. :
۱- خرید ملک در قبرس ، سریع ترین راه مهاجرت به اروپا
سرعت صدور پاسپورت : ۶ ماه
مهاجرت به قبرس از طریق خرید ملک

این روزها همه می دانند یکی از سریع ترین روشهای مهاجرت به اروپا سرمایه گذاری است. در مقام رتبه بندی و طرح سریع ترین روش گرفتن اقامت اروپا اولین کشور را باید قبرس دانست. مهاجرت به قبرس از طریق خرید ملک امکان پذیر است. در این روش شخص ۲ میلیون یورو سرمایه گذاری می کند و ملک می خرد. بعد از گذران ۶ ماه نه تنها اقامت اروپا را بدست می آورد بلکه پاسپورت قبرس را نیز دریافت می کند. در این برنامه مهاجرت به اروپا ، شخص متقاضی فقط باید ۲ روز در قبرس بماند. یک روز برای ثبت نام و یک روز هم برای تحویل گرفتن پاسپورت قبرسی اش. نکته جالب اینجاست که این موضوع شامل حال همه افراد خانواده فرد متقاضی مهاجرت می شود. به عقیده وکلای مهاجرت ایران ، این روش سریع ترین راه مهاجرت به اروپا است. اگر شما روشی سریع تر می شناسید ، لطفا با ما هم در میان بگذارید. برای کسب اطلاع بیشتر در خصوص مهاجرت به قبرس روی لینک زیر کلیک کنید :

مهاجرت به قبرس از طریق خرید ملک
۲- خرید ملک در پرتغال، دومین راه سریع مهاجرت به اروپا

سرعت صدور پاسپورت : ۶ سال
مهاجرت به پرتغال از طریق خرید ملک ، گلدن ویزای پرتغال
مهاجرت به پرتغال از طریق خرید ملک

خرید ملک در پرتغال یا همان گلدن ویزای پرتغال دومین گزینه ما برای معرفی سریع ترین راه مهاجرت به اروپا است. در این روش فرد متقاضی ملکی را با مبلغ ۵۰۰ هزار یورو ( یا کمتر در شرایط خاص ) خریداری می کند و از این طریق گلدن ویزای پرتغال را برای خود و خانواده اش دریافت می کند. گلدن ویزای پرتغال ابتدا برای یک سال صادر می شود و سپس برای دو دوره ۲ ساله تمدید می شود. بعد از ۵ سال فرد متقاضی می تواند درخواست اقامت دائم پرتغال را بنماید. علت اینکه ما برنامه گلدن ویزای پرتغال را دومین راه سریع مهاجرت به اروپا معرفی کرده ایم این است که فرد متقاضی و خانواده اش می توانند بعد از گذران ۶ سال درخواست پاسپورت و شهروندی پرتغال را مطرح کنند.

نکته هیجان انگیز در خصوص برنامه گلدن ویزای پرتغال این است که متقاضی و خانواده او فقط ۷ روز در سال الزام دارند که در خاک پرتغال به سر ببرند. این مدت حتی از یک سفر سیاحتی زمانش کمتر است و افراد می توانند ملکی که برای این منظرو خریداری کرده اند را اجاره بدهند و درآمد زایی کنند.

برای کسب اطلاع بیشتر در خصوص برنامه گلدن ویزای پرتغال به لینک زیر مراجعه کنید :

ویزای طلایی پرتغال ( گلدن ویزای پرتغال )
۳- خرید ملک در اسپانیا ، گزینه سوم برای سریع ترین راه گرفتن اقامت اروپا

سرعت صدور پاسپورت : ۱۰ سال
مهاجرت به اسپانیا از طریق خرید ملک ، گلدن ویزای اسپانیا ، ویزای طلایی اسپانیا
مهاجرت به اسپانیا از طریق خرید ملک

سومین راهی که وکلای مهاجرت به عنوان سریع ترین راه مهاجرت به اروپا می شناسند ، گلدن ویزای اسپانیا یا همان مهاجرت به اسپانیا از طریق خرید ملک است. در این روش فرد متقاضی باید ملکی به ارزش ۵۰۰ هزار یورو خریداری نماید و سپس بر مبنای مبایعه نامه ای که تنظیم کرده است از سازمان مهاجرت اسپانیا درخواس ویزای طلایی و اقامت را بنماید. در این روش هم کلیه افراد خانواده البته فرزندان زیر ۱۸ سال می توانند به طبع متقاضی اقامت اسپانیا را کسب کنند. در این برنامه مهاجرتی فرد بعد از ۵ سال می توانند برای اقامت دائم اسپانیا درخواست بدهد و پس از ۱۰ سال می تواند واجد شرایط اخذ پاسپورت این کشور شناخته شود.

در برنامه مهاجرتی اسپانیا از طریق گلدن ویزا و سرمایه گذاری فرد نباید بیش از ۶ ماه از سال را بیرون اسپانیا بسر ببرد.