09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

6 نکته اساسی در مورد پایه سنواتی (دانستنى هاى کارگر)

✅6 نکته اساسی در مورد #پایه_سنواتی

1⃣ پایه سنواتی با سنوات پایان خدمت دو مبحث کاملا جداگانه است.

2⃣پایه سنواتی به کسانی تعلق میگیرد که یکسال کامل کارکرد در آن مجموعه را دارد.

3⃣پایه سنواتی به حقوق روزانه فرد اضافه میشود

4⃣پایه سنواتی مشمول بیمه و مالیات میباشد.

5⃣میزان پایه سنواتی در سال ۹۷ روزانه ۱۷۰۰۰ ریال تعیین شده است.

6⃣به طور مثال اگر سال ۹۷ سال سوم خدمت و سال دوم پایه سنواتی شخص باشد پایه سنواتی او ب شکل زیر محاسبه میشه
۱۷۰۰۰×۱۰.۴%=۱۷۶۸
۱۷۰۰۰+۱۷۶۸+۱۷۰۰۰=۳۵۷۶۸
/دانستنى هاى کارگر