09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

حکم نگهداری و خرید و فروش دستگاه‌ فلزیاب چیست؟

✅حکم نگهداری و خرید و فروش دستگاه‌ فلزیاب چیست؟

تبلیغ، خریدوفروش، حمل‌ونگهداری وهمچنین استفاده از دستگاه‌ های فلزیاب منوط به اخذ مجوز از سازمان‌میراث‌فرهنگی است.

مجازات استفاده از دستگاه فلزیاب در حفاریهای‌غیرمجاز، علاوه بر ضبط‌ و‌ توقیف دستگاه، یک‌تاسه سال حبس است و نگهداری این گونه دستگاهها بدون‌مجوزمیراث‌فرهنگی تخلف محسوب شده و منجر به توقیف‌وضبط دستگاه می‌شود.