09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

دریافت مالیات از دریانوردان غیرقانونی است.

🔺دریافت مالیات از دریانوردان غیرقانونی است.

در قانون دریایی ایران که در سال ۱۳۴۳ مصوب و چندین بار از جمله سال ۹۱ بازبینی شده است، دریانوردان از پرداخت مالیات بر درآمد معاف هستند.

بر اساس ماده ۲ قانون دریایی ایران که در هیچ کدام از بازبینی‎ها تغییری نکرده است مهندسان، افسران و کارکنان کشتیرانی‎ها در زمانی که روی کشتی باشند از پرداخت مالیات معاف هستند، بنابرین معافیت دریانوردان از پرداخت مالیات نص قانون است و صراحت دارد اما متاسفانه تا جایی‎که ما اطلاع داریم این قانون اجرایی نشده است.

▪️متن صریح ماده ۲ قانون دریایی کشور:

«ماده 2 – تابعیت فرمانده و افسران و کارکنان کشتی.
‌فرمانده و افسران و کارکنان کشتی ممکن است در صورت لزوم از اتباع غیر ایرانی باشند.
‌مالک کشتی باید به هزینه خود اتباع ایرانی را برای کار در کشتی تربیت کند و به تدریج آنان را به جای کارکنان خارجی در کشتی به کار گمارد.

‌برنامه کارآموزی توسط مالکین کشتی تنظیم و پس از تصویب سازمان بنادر و کشتیرانی توسط مالکین مذکور به مورد اجرا گذاشته می‌شود ولی در هر‌حال می‌بایست در عرض چهار سال از تاریخ قبول تابعیت ایران لااقل نصف کارکنان کشتی از اتباع ایران باشند.

‌مهندسین و افسران و کارکنان ایرانی کشتیرانی در مدتی که جزو کارکنان کشتی باشند از پرداخت مالیات بر حقوق و مزایای دریافتی معاف خواهند بود.»

#معافیت_مالیاتی_دریانوردان
#مالیات