09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

⚛️عواقب قانونی هنجارشکنان چهارشنبه سوری

⚛️عواقب قانونی هنجارشکنان چهارشنبه سوری

1️⃣ ٧۴ضربه شلاق برای برهم زنندگان نظم عمومی: طبق قانون هر کس با«هیاهو» (سروصدا وفریاد)،«جنجال» (هیاهووهمهمه)، «حرکات غیرمتعارف» و «تعرض به افراد» (رفتار و گفتار منجر به آسیب روحی، جسمی و هتک حیثیت) موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی شود یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.(ماده 618 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات )

✅بنابراین، تنها درصورتی‌که این رفتارها منجر به «اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی» گردد یا «مردم را از کسب و کار» بازدارد عنوان مجرمانه خواهدیافت.

2️⃣استفاده و ایجاد صداهای ناهنجار علاوه بر اخلال در امنیت و آسایش عمومی در مواردی می تواند باعث قتل عمد نیز شود ، مثلاً در جایی که شخص از روی شیطنت یا مسامحه در نقاط شلوغ صدای مهیبی را تولید می کند و فردی در اثر این حادثه فوت می نماید یا دچار هر عارضه ای می شود فرد ایجاد کننده صدا مسئول و مسبب حادثه شناخته شده و مجازات سنگینی را در انتظار وی است .(مطابق مواد ۲۹۰ و ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ )

3️⃣شش ماه حبس برای فروشندگان مواد محترقه غیر مجاز:

هرکس به شکل غیرقانونی و غیر‌مجاز مواد محترقه و شوک‌دهنده‌ها (شوکرها) را خریداری، نگهداری و حمل کند یا مبادرت به توزیع و فروش آنها کند یا معامله دیگری با آن‌ها انجام دهد به حبس از 91روز تا 6 ماه محکوم خواهد شد.(طبق ماده 12 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز) همچنین خرید و حمل مواد محترقه غیرمجاز که برای جشن‌ها و مراسم استفاده می‌شود، مستوجب جزای نقدی از 500 هزار ریال تا 10 میلیون ریال است.( تبصره ماده 12 همان قانون)

✅لذا عناوین مجرمانه مذکور در قانون ، بیانگر مجازات برای تمامی عوامل انسانی است که مبادرت به امور مزبور می نمایند. این مجازات ، علاوه بر عاملین تولید، توزیع و فروش متوجه خریدار آن کالاها که حتی از آن استفاده نکرده و صرفا آن را حمل و نگهداری کرده اند ، نیز می باشد .

✅بنابراین حسب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز و نیز مواد 618و619 قانون مجازات اسلامی خریدو حمل اقلام انفجاری، آتش زا و ترقه‎های غیراستاندارد و اخلال در نظم و آسایش و آرام‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌‍‍‍ش عم‍ومی دارای وصف مجرمانه است و قابلیت تعقیب کیفری دارد.