09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

قربانیان تجاوز جنسی

♨️قربانیان تجاوز جنسی می توانند با مراجعه به پزشکی قانونی تا هفتاد و دو ساعت پس از تجاوز با کمکهای پزشکی از بیماری ایدز جلوگیری کنند در ضمن هویت متجاوز در این زمان قابل شناسایی است.