09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

نکات برتر حقوق جزا

#حقوق_جزا

🔰((نکات برتر: برای #آزمون، #مصاحبه، و #اختبار))
⚖(قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲)
💢💢💢💢💢💢💢💢

🔹۱) #حد_قوادی (قیادت)؛ منوط به تحقق زنا، یا لواط است.
در غیر این صورت، “عامل”، تعزیر می شود. (تبصره ی ۱ ماده ی ۲۴۲).
🔻بنابراین، قوادی (قیادت)؛ جرمی #مقید است؛ نه مطلق.
⚜⚜⚜⚜⚜
🔹۲) #قذف پیامبر اسلام (ص) یا هر یک از پیامبران الهی (ع)، یا دشنام به ایشان؛ از مصادیق #سب_نبی (ساب النبی) است. و مرتکب، #اعدام می شود.
🔻قذف هر یک از امامان (ع)، یا حضرت فاطمه زهرا (س)، یا دشنام به ایشان؛ “در حکم سب نبی” است. و باز هم مجازات مرتکب، اعدام است. (ماده ی ۲۶۲ و تبصره ی آن).
⚜⚜⚜⚜⚜
🔹۳) هر گاه #شریک، یا صاحب حق، بیش از سهم خود، سرقت کند و مازاد بر سهم او، به حد نصاب برسد، #مستوجب_حد است. (ماده ی ۲۷۷).
🔻بنابراین، در #مال_مشترک نیز، امکان تحقق سرقت حدی وجود دارد. و گرنه، در صورت عدم تحقق سرقت حدی؛ سارق، به مجازات تعزیری محکوم خواهد شد.
⚜⚜⚜⚜⚜
🔹۴) اگر فردی، #قصد_کشتن فرد دیگری را، که انسان مباح است، داشته باشد، و اعتقاد دیگری در بین نباشد؛ هر فردی کشته شود، قتل، #عمدی، خواهد بود. (ماده ی ۳۰۳).
🔻دقت شود: در موارد شبه عمد، و خطای محض؛ قصد کشتن انسان مباح، اصلا” وجود ندارد. و مد نظر قاتل، کشتن انسان بی گناه نیست.
⚜⚜⚜⚜⚜
🔹۵) در باب #قسامه؛ در سمت مدعی یا اولیای دم (شاکی)، #تکرار_قسم، برای اثبات قتل، و قصاص قاتل، جایز نیست.
اما، در سمت مدعی علیه یا متهم (قاتل)، برای برائت، تکرار قسم، جایز است. (مواد ۳۳۶ و ۳۳۷).
🔻یعنی، برای این که، قاتل قصاص شود، باید در سمت مدعی؛ 50 نفر قسم بخورند. اما، برای تبرئه ی قاتل، تکرار قسم جایز است.
⚜⚜⚜⚜⚜
🔹۶) اگر #اکراه_کننده، در قتل عمدی؛ پدر یا جد پدری باشد، به #حبس_ابد، محکوم نمی شود. بلکه، به مجازات “معاون در قتل”، محکوم خواهد شد. (ماده ی ۳۷۶).
🔻بنابراین، برای حبس ابد شدن اکراه کننده؛ باید #شرایط_عمومی_قصاص وجود داشته باشد. (موضوع مواد ۳۰۱ و بعد).
⚜⚜⚜⚜⚜
🔹۷) #ماههای_حرام؛ که در آن ها، دیه تغلیظ می شود، (یعنی، یک سوم به مقدار دیه ی کامله اضافه می شود)؛ عبارتند از: محرم، رجب، ذی قعده، و ذی حجه. (#مرذذ). (مواد ۳۸۵ و ۵۵۵).
🔻بنابراین، ماه های صفر و رمضان؛ جزو ماه های حرام نیستند. و تغلیظ دیه، در این دو ماه، مصداق ندارد.
⚜⚜⚜⚜⚜
🔸۸) اگر فردی، بدون #اذن_رهبری، اقدام به قصاص قاتل کند؛ اگر خود #اولیای_دم باشند، تعزیر می شوند.
و اگر #دیگران باشند، قصاص می شوند. (مواد ۴۲۰ و ۴۲۱).
🔻بنابراین، برای اجرای قصاص؛ #اذن_رهبری (استیذان) نیز، شرط است.
⚜⚜⚜⚜⚜
🔹۹) در مواردی که، جنایت، نظم و #امنیت_عمومی را بر هم بزند، یا احساسات عمومی را جریحه دار کند، و مصلحت در اجرای قصاص باشد؛ با درخواست دادستان، و تایید رییس قوه ی قضاییه، #تفاضل_دیه، (به جای اولیای دم)، از “بیت المال”، پرداخت می شود. (ماده ی ۴۲۸).
⚜⚜⚜⚜⚜
🔹۱۰) وجود #فاصله_زمانی، میان رفتار مرتکب و نتیجه ی ناشی از آن، مانند: فوت ناشی از انتقال عامل بیماری کشنده؛ مانع از #تحقق_جنایت، نیست. (ماده ی ۴۹۳).
🔻بنابراین، بر حسب عمدی یا غیر عمدی بودن جنایت؛ موجب قصاص یا دیه است.
⚜⚜⚜⚜⚜
🔹۱۱) در #اجتماع_اسباب، به شکل “طولی”؛ اصولا”، “#سبب_مقدم در تاثیر”، ضامن است. (ماده ی ۵۳۵).
🔻اما، در اجتماع #اسباب_عرضی؛ تمام اسباب به طور #مساوی ضامن هستند. (ماده ی 533).
⚜⚜⚜⚜⚜
🔹۱۲) دیه ی #جائفه؛ در شکم و سینه و …، یک سوم دیه ی کامل، و دیه ی #نافذه در دست یا پا، یک دهم دیه ی کامل است.
🔻و اگر جراحت، به شکل ورود و خروج از عضو باشد، به ترتیب: دو سوم دیه ی کامل (۲ جائفه)، و دو دهم دیه ی کامل (۲ نافذه) می شود. (مواد 711 و 713).