09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

در انتقال پول به کانادا چند نکته را در نظر بگیرید:مهاجرت

در انتقال پول به کانادا چند نکته را در نظر بگیرید:
طبق قوانین مالیاتی کانادا، اگر درآمدی در هر کجای دنیا دارید، به آن درآمد مالیات تعلق میگیرد. البته نه مالیات کامل. بلکه اختلاف نرخ مالیات آن کشوری که در آن درآمد دارید با نرخ مالیات کانادا.

فرض کنید ملکی را در ایران اجاره داده اید و مثلا نرخ مالیات بر درآمد اجاره در ایران ۱۵ درصد باشد. اگر نرخ مالیات کانادا را ۲۵ درصد بگیریم (توجه کنید که تمام این اعداد حدودی هستند و درصد مالیات در کانادا به عوامل بسیار زیادی وابسته است) شما قانونا باید ۱۰ درصد درآمد ایران خود را به دولت کانادا بپردازید.

💠 از آنجاییکه ایران و کانادا تبادل اطلاعات مالیاتی ندارند، لذا محاسبه این اختلاف تقریبا غیرممکن است.