09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

بین خدمات بیمه در آمریکا و اروپا با کانادا تفاوت چشمگیری وجود دارد.

جالب است اگر بدانید بین خدمات بیمه در آمریکا و اروپا با کانادا تفاوت چشمگیری وجود دارد.
فرق آمریکا و اروپا با کانادا در این است که اگر در آمریکا و اروپا بیکار شوید، کل خانواده هم مزایای بیمه رو از دست می دهند و برای یک بیماری ساده باید چند هزار دلار هزینه شود. اما در کانادا اصلا بیکار هم باشید، تا آخر عمرت دولت مسئول پرداخت تمام هزینه های بیمارستان شما و خانواده شما هست.

علاوه بر اینکه تنها در کشور کانادا امکان تبدیل اقامت تحصیلی به اقامت دایم صرفنظر از مقطع تحصیلی شما می باشد…

#دانشنامه_کانادا