09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

تحصیل و نژادپرستی در آمریکا

تحصیل_آمریکا

برای انتخاب کشور و دانشگاه مورد نظر جهت ادامه تحصیل، به خصوص زمانی که از چند شهر و دانشگاه در یک کشور پذیرش دارید، معیارهایی را باید در نظر گرفت:

#هزینه_تحصیل
#هزینه_زندگی
#اعتبار_دانشگاه
#اهمیت_استاد_راهنما
#اهمیت_رتبه_دانشگاه
#آب_و_هوا
#امنیت
#فرصت_های_شغلی

و اما موضوع #نژاد_پرستی….

گفته می شود که نژادپرستی در ایالت های جنوبی، شرقی، جمهوری خواه و مناطق روستایی در #آمریکا بیشتر است. هرچند برخلاف تصور برخی از مردم #کالیفرنیا نژادپرست ترین ایالت آمریکاست.

#دانشنامه_آمریکا