09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

وکیل خود نباشید.

اگر کار به مرحله دعوا و دادخواست و شکایت رسید,هیچ کتاب جزوه و سی دی نمیتواند جای وکیل را بگیرد و شما را از مراجعه به او بی نیاز کند.بنابراین با خواندن این کتاب ها از ایجاد دعوا پیش گیری کنید.
اما اگر دعوا ایجاد شد,با اتکا به این خوانده ها سعی نکنید *وکیل خود باشید.*
با مراجعه به وکیل:
اولا :متوجه میشود اصلا حق دارید یا نه؟
ثانیا :دلایل شما برای اثبات حقتان کافی و به اصطلاح *محکمه پسند* است یا نه؟

اگر پاسخ هر دو مورد مثبت بود آنگاه وکیل است که میداند و بلد است دلایل شما را در قالب چه دادخواست یا شکایتی مطرح کند که امید به پیروزی بیشتر باشد.