09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

نکات مهمی که در نوشتن قولنامه باید به آن توجه کرد

نکات طلایی در نوشتن قولنامه / مبایعه نامه

**دقت کنید تا مشخصات طرفین به‌درستی و کامل مطابق باکارت ملی و یا شناسنامه درج گردد.
در مورد املاک با مالکیت شرکا و یا ورثه ،اسامی تمامی شرکا/وراث با میزان سهم ارث و مطابق با گواهی انحصار وراثت،علاوه بر این‌ها گواهی مالیات بر ارث نیز اخذ شود.
در قراردادهایی با مالکیت شرکا/ ورثه ، بهتر است تمامی مبالغ پرداخت‌شده در هر مرحله از قرارداد در قالب چک‌های (شخصی و یا بانکی)مطابق با قدرالسهم به تک‌تک شرکا/ورثه جداگانه پرداخت و از هریک رسید جداگانه دریافت گردد

**راجع به تعویض و یا عدم تعویض سند از اداره ثبت محل استعلام حضوری گردد و چنانچه نیاز به تعویض سند و اخذ سند تک‌برگی باشد از همین ابتدای قرارداد اقدام گردد
متراژ دقیق ملک حتی به دسی‌متر ثبت گردد و چنانچه در مورد املاک در حال ساخت متراژ دقیق مشخص نیست ،متراژ حدودی و مطابق جواز ساخت قید گردد به‌طور مثال حدوداً ۶۵ مترمربع و دربند توضیحات توافق گردد که اضافه و یا کمبود متراژ به چه نحوی محاسبه خواهد گردید.

**شماره پارکینگ و انباری و متراژ هریک به‌درستی مشخص گردد و چنانچه پارکینگ مزاحم است و یا پارکینگی حق عبور از این پارکینگ را دارد در قسمت توضیحات به‌طور واضح بیان گردد.
**شماره طبقه بر اساس سند ذکر شود و از بیان شماره طبقه رؤیتی خودداری گردد.

**هر آنچه ملک دارد و قابلیت جابجایی و انتقال دارد با ذکر جزییات در قسمت توضیحات عنوان گردد نظیر کولر مدل (داکت اسپیلت ،گازی یا آبی) ،برند، و ظرفیت ،پکیج یا آبگرمکن برند و ظرفیت ،کابینت‌ها ،کمدهای دیواری و یا حتی مبلمان.

**میزان ضرر زیان فسخ قرارداد به‌درستی قید شود (معمولاً ۱۰تا ۲۰ درصد قیمت مورد معامله)علاوه بر این در قسمت توضیحات قید گردد که این ضرر زیان هم شامل فروشنده و هم شامل خریدار است.

**میزان ضرروزیان روزانه نیز به‌دقت تنظیم گردد(معمولاً ۱تا ۲ برابر اجاره روزانه ملک)

**تاریخ تحویل ملک به‌درستی و دقت بیان گردد چنانچه معامله دیگری انجام داده‌اید با طرف آن معامله نیز هماهنگی کنید

**تاریخ تنظیم سند به‌درستی و بطور واضح بیان گردد ،دقت کنید که آن روز تعطیل رسمی نبوده و از بیان تاریخ‌های حدودی و مبهم خودداری نمایید و چنانچه معامله دیگری انجام داده‌اید با طرف آن معامله نیز هماهنگی کنید.

**شماره دفترخانه و آدرس آن(بمنظور ثبت سند قطعی و یا دریافت گواهی عدم حضور)به‌صراحت قید شود و از بیان جملات دفترخانه‌ای که بانک تعیین نماید خودداری گردد.

**نام و نام خانوادگی و امضا و اثرانگشت و نگارش تاریخ در پای امضای طرفین بسیار کارآمد است.

**امضای دو نفر شاهد در پای قرارداد به اعتباربخشی قرارداد (سند عادی) کمک شایانی خواهد کرد.

**قرارداد خود را در آژانس های املاک دارای جواز کسب معتبر ثبت نمایید و مطمئن شوید امضای صاحب جواز پای قرارداد شما ثبت می‌گردد.

**سعی کنید پرداخت‌های خود را به‌صورت چک انجام دهید از نوشتن چک حامل خودداری کرده و در متن چک این عبارت را درج نمایید:

**وجه ثمن اول قرارداد:”در وجه”نام و نام خانوادگی فروشنده”بابت ثمن اول مبایعه‌نامه شماره(شماره ثبت قرارداد) تاریخ مربوط به پلاک ثبتی شماره …”

**وجه تحویل ملک: “در وجه”نام و نام خانوادگی فروشنده”بابت تحویل ملک موضوع مبایعه‌نامه شماره(شماره ثبت قرارداد) تاریخ مربوط به پلاک ثبتی شماره …”

**وجه تنظیم سند ملک: “در وجه”نام و نام خانوادگی فروشنده”بابت تنظیم سند ملک موضوع مبایعه‌نامه شماره(شماره ثبت قرارداد) تاریخ مربوط به پلاک ثبتی شماره …”

**از تمامی چک‌های پرداختی خود کپی تهیه نموده و امضاء از فروشنده به همراه تائید مهر املاک دریافت نمایید

**علاوه بر این لیست تمامی پرداخت‌ها،مشخصات کامل چک‌ها و مبالغ هریک و ترتیب پرداخت در متن قرارداد ذکر گردد.

**در صورتی که ملک در اختیار مستاجر باشد باید مدت زمان تخلیه آن در قرارداد به درستی قید شود .بهترین روش در این خصوص تنظیم قرارداد اجاره نامه با مالک جدید و امضای همزمان با تنظیم سند در دفترخانه است.