09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

آیا طلاق به دلیل بیماری روانی همسر امکان پذیر است؟

آیا طلاق به دلیل بیماری روانی همسر امکان پذیر است؟

****طلاق به دلیل بیماری روانی همسر به درخواست زوج

حق طلاق در قانون و شرع اساسا با مرد است و برای طلاق نیازی به ارائه دلیل موجه هم نیست و در صورت اثبات بیماری زوجه هم حقوق مالی او مثل مهریه از بین نمی رود. بنابراین اگر زوجه دچار بیماری صعب العلاج شود یا دچار بیماری روانی گردد و طلاق به دلیل بیماری روانی همسر به درخواست زوج چون حق طلاق با شوهر است با پرداخت حقوق مالی زوجه و شرایطی که در قانون مقرر است، می تواند زوجه را از طریق دادگاه طلاق بدهد.

در کل آگاه باشد که بیماری یا خیانت موجب از بین رفتن مهریه نمی شود به کرات سوال می شود که مهریه در صورت خیانت زن یا مهریه زنی که خیانت کرده چگونه است؟ جواب ساده است مهریه پا برجاست.

****طلاق به دلیل بیماری روانی همسر به درخواست زوجه

اگر زوج بتواند ثابت نماید که زوج دچار بیماری صعب العلاج شده و یا درگیر بیماری است که موجب سوء رفتار و سوء معاشرت او می شود می تواند از دادگاه درخواست تقاضای طلاق، علی رغم مخالفت شوهر کند. مهم در اینجا اثبات موضوع است.

دو روش برای درخواست طلاق زوجه وجود دارد یا باید اثبات کرد یکی از شروط دوازده گانه عقدنامه – اگر زوج امضاء کرده باشد- محقق شد یا باید به دادگاه اثبات عسر و حرج زوجه کرد تفاوت این دو بسیار ظریف است که در مطلب طلاق از جانب زوجه به تفصیل به آن پرداخته شده است.

بر طبق بند ۵ ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی :” ابتلا زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید …” از موجبات عسر و حرج زوجه بوده و به تشخیص دادگاه رسیدگی کننده و اثبات عسر و حرج، دادگاه زوج را اجبار به طلاق می کند و در صورتی که اجبار میسر نشود به دستور دادگاه طلاق ثبت می شود.
بند ۲ ، ۳ و ۴ شروط دوازده گانه سند ازدواج هم می تواند مستمسکی برای این موضوع باشد :

بند ۲ : سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی مشترک را برای زوجه غیرقابل تحمل نماید

بند ۳ : ابتلا زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زندگی مشترک برای زوجه مخاطره آمیز باشد.

بند ۴ : جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد.

ممکن است سوال شود طریق اثبات بیماری شوهر چگونه است؟

این بحثی است که مربوط به ادله اثبات دعوی می شود اما اجمالا می توان گفت اقرار صریح یا تلویحی زوج، سوابق پزشکی، معاینه پزشکی قانونی، شهادت شهود، تحقیقات محلی و … همه می تواند به اثبات ادعای زوجه و اقناع قاضی رسیدگی کننده کمک کند.

فارغ از بحث طلاق، اگر زوج حتی بعد از عقد دچار جنون شود طبق ماده ۱۱۲۵ قانون مدنی موجب فسخ نکاح خواهد شد. برخلاف حدوث جنون بعد از عقد برای زوجه که از موجبات فسخ نکاح برای مرد نیست.

اما اگر هر کدام از زوجین در زمان عقد مجنون بوده باشند طبق ۱۱۲۱ قانون مدنی موجب فسخ نکاح خواهد بود.