09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

وکالت در امور حقوقی

وکالت در امور حقوقی

وکالت در امور حقوقی در این مؤسسه با تکیه بر تجربه و دانش و تخصص مشاورین و وکیل پایه یک دادگستری با سابقه و همچنین کار جمعی و گروهی و نیز با ارائه نظریات و راهکارهای اصولی و برای احقاق حقوق شما و دست یابی به نتیجه موفقیت آمیز نهایت توان خویش را بکار خواهد بست.

احقاق حق موکلین باید با احاطه کامل بر قوانین و همچنین آیین دادرسی در دادگاه ها به نحوی جامع و کامل باشد، وکلای پایه یک دادگستری مؤسسه حقوقی داوری بین الملل صلح صدرا با بیان شیوا و دقیق و با دسته بندی منطقی و قابل فهم در جلسات دادرسی حاضر شده تا به سهولت و کمترین زمان ممکن بتوانند در دادگاه به نفع موکل خود حضور یابند.

تعریف دعوا

دعوا به معنی ادعای شخصی است که حق او مورد تجاوز یا انکار دیگری واقع شده است. دعوا برای احقاق حق تضییع شده نزد محکمه و قاضی اقامه می گردد.

آیین دادرسی در دعاوی حقوقی، مجموعه اصول و مقرراتی که طریقه رسیدگی محاکم و مراجع رسیدگی کننده به اختلافات و امور قضایی را مشخص می کند. به عنوان مثال:

• آیین دادرسی مدنی: طریقه رسیدگی دادگاه ها و دعاوی ناشی از روابط خصوصی اشخاص را بیان می کند.

• آیین دادرسی اداری: طریقه رسیدگی به اختلافات مابین مردم و دستگاه های دولتی و عمومی را وقتی که این اختلاف ناشی از اعمال حاکمیتی باشد مشخص می کند. (مقررات اراضی و املاک ، دیوان عدالت اداری، امور گمرکی، تخلفات اداری)

• آیین دادرسی کار: به اختلافات ناشی از روابط کارگری و کارفرمایی رسیدگی می کند.

• امور حسبی: اموری که اختلافی بین اشخاص وجود نداشته باشد مانند نصب قیم، نصب امین، صدور گواهی حصر وراثت، مهر و موم ترکه، تحریر ترکه و …

• دعاوی مدنی: دعاوی که ناشی از اختلافات حاصل از روابط خصوصی اشخاص با یکدیگر است مانند دعاوی قراردادی، دعاوی راجع به مطالبه وجه، اجرت المسمی، اجرت المثل، خلع ید، فروش مال غیر، الزام به تنظیم سند

• دعاوی بازرگانی: منظور دعاوی ناشی از اعمال تجاری بین اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی مطابق قانون تجارت می باشد

• انجام تخصصی امور مربوطه به دعاوی ملکی متشکل از: الزام به تنظیم سند رسمی، تقسیم و فروش ملک موروثی و مشاعی، سرقفلی و حق کسب وپیشه و تجارت، ابطال سند مالکیت، تخلیه ملک مسکونی، خلع ید، تخلیه مورد اجاره، اجرت المثل ایام تصرف، دعاوی تصرف، ممانعت و مزاحمت از حق، دستور و فروش ملک مشاع، مشکلات ثبتی املاک.

• وصول مطالبات از جمله چک، سفته و اوراق بهادار، اعتبار ورشکسته.