09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

اختلاف وراث در تقسیم ارث

اختلاف وراث در تقسیم ارث

اگر یک یا چند نفر از ورثه راضی به تقسیم ترکه نباشند،کسی که مایل است اموال تقسیم شود باید از دادگاه تقسیم ترکه را درخواست نماید.

دادگاه همه ورثه را دعوت و به موضوع رسیدگی می کند.
اگر مال قابل تقسیم باشد(مثل پول نقد) دادگاه سهم هر یک از ورثه را تعیین می کند،ولی اگر مانند خانه یا اتومبیل باشد که نتوان سهم هر یک از ورثه را جداگانه به وی داد،دادگاه آن را به مزایده می گذارد و پس از فروش،سهم هر یک از ورثه را به آنها پرداخت می کند.
موسسه حقوقی دکترعلوی 09120210913

گواهی انحصار وراثت

💠آیا در صورتی که گواهی انحصار وراثت اخذ نشود توافق برای تقسیم ارث امکان‌پذیر است؟

🔹برای دریافت گواهی انحصار وراثت باید به چه مرجعی مراجعه کرد؟

🔹در صورتی که گواهی انحصار وراثت اخذ نشود وراث می‌توانند توافقی برای تقسیم ارث اقدام کنند؟

🔹آیا مالیات بر ارث باید قبل از اخذ گواهی انحصار وراثت پرداخت شود؟

🔹در صورتی که یکی از اموال متوفی در معرفی اموال و گواهی انحصار وراثت قید نشود چه تبعاتی خواهد داشت؟

♻️مرجع صاحب صلاحیت برای صدور گواهی انحصار وراثت شورای حل اختلافی است که آخرین محل سکونت متوفی بوده است.

♻️خیر، برای تقسیم و یا فروش و یا انتقال اموال حتما باید گواهی انحصار وراثت از شورای حل اختلاف گرفته و مالیات بر ارث نیز پرداخت شود.

♻️خیر، ابتدا باید گواهی انحصار وراثت اخذ شود، سپس وراث فرصت دارند که برای پرداخت مالیات بر ارث اقدامات لازم را انجام دهند.

♻️اولا آن اموال به صورت رسمی قابل خرید و فروش نخواهد بود، ثانیا وراث به پرداخت جریمه محکوم می‌شوند و مالیات آن نیز مطالبه خواهد شد.