09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

Canadian Experience Class Program🇨🇦

Canadian Experience Class Program🇨🇦

🔮برنامه تجربه کانادایی CEC برنامه مهاجرتی مناسب برای متقاضیانی که ابتدا با ویزای تحصیلی و به منظور تحصیل به کانادا آمده و پس از تحصیل با داشتن ویزای کار می توانند به مدت حداقل 1 سال در این کشور کار کنند.
.
شرایط اقدام در این برنامه:
.
1- حداقل 1 سال سابقه کار در 3 سال گذشته در کانادا در ناک های شغلی 0, A, B
2- دارا بودن نمره آیلتس جنرال معادل CLB7 در صورت داشتن سابقه در ناک های 0, A یا دارا بودن نمره آیلتس جنرال معادل CLB5 در صورت داشتن سابقه در ناک B
——————————————
موسسه حقوقی دکتر علوی 09120210913