09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

زمان رسیدگی به پرونده‌‌های دیوان عدالت اداری

🛑میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌‌های دیوان عدالت اداری چقدر است؟

☑️رییس دیوان عدالت اداری گفت:

🔹میانگین زمان رسیدگی برای هر پرونده در شعب بدوی در سال ۹۶ هشت ماه بود که در سال گذشته به حدود ۶ ماه کاهش پیدا کرده و در شعب تجدیدنظر نیز این میانگین ۱۹۷ روز در سال ۹۶ بوده که به ۱۵۰ روز در سال ۹۷ کاهش یافت.

🔹طوری برنامه ریزی خواهیم کرد که رسیدگی هر پرونده در شعب بدوی حداکثر شش ماه و در شعب تجدیدنظر پنج ماه باشد که اگر به این هدف برسیم مدت زمان رسیدگی یک پرونده در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان ۱۱ ماه و یا حداکثر یک سال خواهد بود.
موسسه حقوقی دکتر علوی 09120210913