09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

مالیات مقطوع

‍‍ 📌فوری

☑️دستورالعمل سازمان امور مالیاتی موضوع مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۷ برخی از صاحبان مشاغل (از جمله وکلا) در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و با توجه به بند ه تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ ابلاغ شد

🔹برابر بند ه تبصره ۸ قانون بودجه ۹۸، عبارت «ده برابر» در متن تبصره ماده (١٠٠) قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال‌های ١٣٩٧ و ١٣٩٨ به عبارت «سی برابر» اصلاح شده است.

🔺خردادماه موعد ارائه اظهارنامه و برخورداری صاحبان مشاغل از تسهیلات مالیات مقطوع است.

🔹براساس این دستورالعمل، مالیات صاحبان مشاغل بابت عملکرد سال ۱۳۹۷، بر مبنای مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۶ به صورت مقطوع تعیین شده، به این صورت که برای مودیان با میزان مالیات قطعی تا ۲۵ میلیون ریال، بدون افزایش نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۶ تعیین شده است.

🔹همچنین مودیان با میزان مالیات قطعی بیش از ۲۵ میلیون ریال تا ۵۰ میلیون ریال با ۵ درصد افزایش، مودیان با میزان مالیات قطعی بیش از ۵۰ میلیون ریال تا ۱۰۰ میلیون ریال با ۹ درصد افزایش و مودیان با میزان مالیات قطعی بالاتر از ۱۰۰ میلیون ریال با ۱۵ درصد افزایش نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۶ تعیین شده است.

🔹بندهای فوق مربوط به مودیانی می‌باشد که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۳۹۷ از مبلغ ۸۲۸ میلیون تومان بیشتر نباشد.

☑️بند ۴ دستورالعمل مورخ ۸/ ۳/ ۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور در رابطه با تعیین مالیات مقطوع عملکرد ۱۳۹۷ برخی صاحبان مشاغل می گوید:

◾️ در خصوص مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یکجا در خرداد ۱۳۹۸ ندارند ، مالیات مقطوع فوق حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی تقسیط می گردد .

◾️ عدم پرداخت به موقع مالیات و یا در صورت تقسیط ، عدم پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر ، مشمول جریمه موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.

موسسه حقوقی دکتر علوی 09120210913