09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

⚛️در سال ۹۷ از چه دستگاه‌هایی بیشتر از همه در دیوان عدالت اداری شکایت‌ شده است؟

⚛️در سال ۹۷ از چه دستگاه‌هایی بیشتر از همه در دیوان عدالت اداری شکایت‌ شده است؟

✅به گزارش اختبار به ترتیب عبارت اند از:

۱. سازمان تامین اجتماعی
۲. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۳. سازمان‌ها و دستگاه‌های زیرمجموعه نهاد ریاست‌جمهوری
۴. شهرداری‌ها
۵. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.