09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

مصوبه کسر نمره به‌خاطر تأخیر در دفاع از پایان‌نامه

چکیده:
✅هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه کسر نمره به‌خاطر تأخیر در دفاع از پایان‌نامه دانشجویان کارشناسى ارشد را ابطال کرد

🔹شماره دادنامه: 476
🔹تاریخ دادنامه: 17/5/1396
🔹کلاسه پرونده: 94/928
🔹مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
🔹موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 11 مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت ایران در خصوص ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد مبنی بر کسر نمره به لحاظ تاخیر در دفاع پایان نامه

🔹متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

” سقف زمان مجاز دفاع برای دانشجویانی که واحد جبرانی داشته اند بر اساس قوانین تحصیلات تکمیلی تعیین و پس از آن کسر نمره متناسب با جدول کسر نمره و تغییرات لازم در تاریخ های مندرج اعمال می گردد. کسر نمره پایان نامه از اول آبان ماه اجرا می شود.
جدول کسر نمره دانشجو به دلیل عدم دفاع تا تاریخ ذیل (بر اساس تاریخ دفاع نمره منفی محاسبه می گردد)
15/8 30/8 15/9 30/9 15/10 30/10 15/11 30/11 15/12 29/12
25/0- 5/0- 75/0- 1- 25/1- 5/1- 75/1- 2- 5/2- 3-

31/1 31/2 31/3 31/4 از مرداد ماه به بعد نمره دانشجو حداکثر 14 بدون امکان جبران کسر نمره

📝رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه مطابق ماده 22 آیین نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1388، ارزشیابی پایان نامه در جلسه دفاعیه توسط هیأت داوران انجام می شود و در مواد 36 و 37 آیین نامه مذکور، در رابطه با کسر نمره ارزشیابی پایان نامه به علت تاخیر در دفاع آن، اختیاری برای شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی پیش بینی نشده است، بنابراین بند 11 مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت ایران در خصوص ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد مبنی بر کسر نمره به لحاظ تاخیر در دفاع پایان نامه، خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
🔹محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت ادارى #دادنامه