09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

🛑دستور رییس قوه قضاییه برای تدوین دستورالعمل «کرامت» ظرف 15 روز

🛑دستور رییس قوه قضاییه برای تدوین دستورالعمل «کرامت» ظرف 15 روز

🔹رئیس قوه قضاییه در نشست با روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان‌ها با تاکید براینکه موضوع کرامت باید واقعا در دستگاه قضایی نهادینه شود، اظهار کرد: کرامت نسبت به مدعی، شاکی، متهم، وکیل و احیانا افرادی که به عنوان خانواده او نگران متهم هستند، باید حفظ شود و در همه سطوح این کرامت، هم نسبت به همکاران قضایی و هم نسبت به همه کسانی که به نحوی با دستگاه قضایی مرتبط هستند، باید حفظ شود.

🔹او در ادامه از نکات مورد اشاره عموم مردم به وی را تاکید نسبت به توجه به ارباب رجوع و کرامت افرادی که با دستگاه قضایی سروکار دارند، عنوان کرد و گفت: برای نهادینه شدن این موضوع از معاونت حقوقی خواسته ام ظرف ۱۵ روز آینده دستورالعملی در مورد کرامت در چند فصل شامل ارتباط با همکاران و کارکنان و قضات و اصحاب دعوا و متهمین، در همه سطوح مرتبط با قوه قضاییه، تدوین نماید که ظرف دو هفته آماده و ابلاغ می‌شود؛ اما باید توجه داشت که کرامت شعار نیست و اعتقاد و باور عمیق ماست که باید بنابه دستورات شرع انور و قانون، مورد رعایت قرار گیرد.

🔹توجه به حقوق عامه نکته دیگری بود که مورد اشاره رئیس قوه قضاییه قرار گرفت. وی با یادآوری این نکته که نباید منتظر ماند تا حقی ضایع شود و بعد به سراغ آن رفت، خطاب به دادستان‌های مراکز استان‌ها تاکید کرد که با توجه به دستورالعمل‌هایی که قبلا ابلاغ شده نسبت به این موضوع عنایت داشته باشند.