09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

بازگشایی برنامه اسپانسرشیپ والدین در ژانویه 🇨🇦🇨🇦2019

بازگشایی برنامه اسپانسرشیپ والدین در ژانویه 🇨🇦🇨🇦2019
برنامه محبوب اسپانسرشیپ والدین موسوم به(PGP) در ماه ژانویه 2019 بازگشایی خواهد شد. این برنامه به افرادی که شهروند کانادا هستند و یا اقامت دائم کانادا را دارند این امکان را می دهد که برای پدر و مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگ خود اقامت دائم کانادا را دریافت کنند.

نحوه کار کرد این برنامه به چه صورت است؟
افراد واجد شرایط باید زمانی که این برنامه در ماه ژانویه 2019 باز می شود، فرم درخواست را ارائه دهند. کسانی که فرم مذکور را سریعتر از دیگران ارائه می دهند دعوت خواهند شد تا برای اسپانسر شدن والدین یا پدربزرگ و مادربزرگشان اقدام کنند.
هم شخص اسپانسر کننده و هم والدین اسپانسر شونده در این برنامه باید شرایط لازم برای اقدام را داشته باشند. اسپانسر باید یا شهروند کانادا باشد و یا دارای اقامت دائم داشته باشد (دارای کارت پی آرباشد). ضمنا همه افراد اسپانسر کننده باید حداقل درآمد لازم برای اقدام در این برنامه را برای اثبات توانایی مالی برای حمایت از والدینشان داشته باشند.

علاوه بر آن پدر و مادر و یا پدربزرگ و مادربزرگ های اسپانسر شونده در این برنامه نیز باید برای دریافت اقامت دائم کانادا واجد شرایط باشند و از نظر چک های امنیتی وپزشکی دولت کانادا موردی نداشته باشند.