09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

یک نکته در مورد مدرک زبان آیلتس برای مهاجرت

یک نکته در مورد مدرک زبان آیلتس برای مهاجرت

اگر دقت کرده باشید در تمامی روش های مهاجرتی برای محاسبه امتیاز اشاره مستقیمی به مدرک زبان آیلتس نشده است.
در واقع نمره CLB را نیاز دارند که شما باید مدرک آیلتس خود را به آن تبدیل کنید.
بسیاری از دوستان تصور میکنند نمره Overal آیلتس مد نظر اداره مهاجرت است در صورتی که چنین نیست.
نمره Overal آیلتس شما هیچ تاثیری در تایید شدن و یا نشدن مدرک زبان شما ندارد بلکه آن چیزی که اهمیت دارد نمره تمام اسکیل هاست زیرا آیلتس باید به مدرک CLB تبدیل شود و در این تبدیل هر اسکیلی به شکل جداگانه دارای نمره است.

به عنوان مثال برای ورود به پول در اکسپرس اینتری نمره CLB 7 مورد نیاز است که این نمره معادل است با نمره ۶ در تمام اسکیل های آیلتس.
یعنی اگر نمره اورال شما بیش از ۶ هم باشد و در یک اسکیل نمره ای کمتر از ۶ گرفته باشید دیگر معادل CLB 7 نیستید.
مثلا تصور کنید نمره شما در آیلتس به شکل زیر باشد:
Reading: 7
Speaking: 8
Listening: 7
Writing: 5.5
درمثال فوق نمره اورال شما بیش از ۶ است اما چون یک اسکیل زیر ۶ دارید دیگر معادل CLB 7 نیست.

به طور خلاصه اینکه به جای بالاتر بردن نمره یک اسکیل که باعث بالا رفتن نمره اورال میشود، سعی کنید نمره تمام اسکیل ها را افزایش دهید.