09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

ویزا فرانسه

ویزا فرانسه

🌏 صرفا جهت اطلاع

متقاضیان ایرانی سفر به فرانسه می‌توانند از دو طریق سفارت فرانسه و مرکز VFS Global نسبت به دریافت ویزای فرانسه اقدام کنند.
طی چندین سال اخیر با توجه به استقبال فراوان متقاضیان ایرانی برای دریافت ویزای فرانسه، سفارت این کشور در تهران جهت سرعت‌بخشی به امور متقاضیان، برون سپاری و رسیدگی به بخش اعظمی از امور مهاجرتی خود را به مرکز کارگزاری VFS Global واگذار کرده است.

◀️برخی از خدمات ویزای فرانسه نظیر( وقت سفارت، ویزای شینگن طولانی مدت، ویزای دیپلماتیک، ویزای خدمات و چکاپ پزشکی و ویزا برای فردی با همسر تابع فرانسه) در سفارت فرانسه انجام می‌پذیرد.

◀️سایر خدمات ویزای فرانسه از جمله وقت سفارت، ویزای توریستی، تحصیلی، کاری و خانوادگی نیز از طریق مرکز VFS Global پوشش داده می‌شود.

🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻
بدین منظور پیش از اقدام برای دریافت ویزای فرانسه، میبایست به این موضوع توجه کنید که تعیین هدف، مدت زمان سفر و مشخص نمودن نوع ویزا پیش نیاز اولیه اخذ ویزای فرانسه است.

انواع ویزای فرانسه
✅ویزای توریستی
✅ویزای کاری
✅ویزای تحصیلی
✅ویزای بازدید خانواده
✅ویزای ترانزیت یا عبور از فرانسه
✅ویزای شینگن ملی فرانسه (طولانی مدت)